Добре дошли!

Logo_QS_3Ние от QUANTITY SURVEYOR Ви предлагаме професионално разработване на Количествени сметки, Количествено-стойностни сметки, Работни графици, Диаграми на работната ръка, Диаграми за разходите (Cash Flow Diagram), свързани със строителната практика.

Решението да развиваме тази дейност се наложи от практиката, която имаме и е свързано с желанието ни да разрешаваме проблемите при подготовката и реализацията на строително-ремонтните дейности.

QUANTITY SURVEYOR се базира на дълбочината на знанията и опита на всеки от експертите, работили по много строителни проекти в множество сектори, като предоставя професионални услуги. Ние работим в тясно сътрудничество с клиенти в рамките на всички сектори на строителната индустрия, включително с консултанти, главните изпълнители и подизпълнители в частния и публичния сектор.